"I skogarnes djup bor skuggan, och tystnaden slumrar där,
och viskande bud från bygden den suckande vinden bär."
I skogen, Gustaf Fröding

Nyheter

Skenande materialkostnader på byggmaterial


För tillfället så stämmer inte våra priser på hemsidan då det just nu är skenande priser på byggmaterial.

Vi hoppas att läget snart ska stabilisera sig och återgå till det normala men under tiden så kan priserna på våra stugor komma att ändras utifrån de höjningar som görs på materialet.

Vår medlemsorganistation Byggföretagen skriver följande ang. orsaken till stegringen:
"Några skäl som angetts till prisstegringen är ökade oljepriser, råvarubrist, förändrat beteende på världsmarknaden med bland annat minskad export samt utmaningar i logistikflödet. Detta kan till viss del vara följder av covid-19 men det kan också finnas andra orsaker. Utöver prishöjningar förekommer det också att offerters giltighetstid minskat markant. I extrema fall tillämpas till och med dagspriser. Utöver osäkerheten kring den framtida prisutvecklingen aviseras också förlängda leveranstider på varor och material. Sådant som tidigare kunde levereras på en dag eller vecka kan nu ha en leveranstid på flera veckor. Osäkerheten om framtiden är minst sagt stor."