Resan till eget hus

Att bygga hus är kanske ett av de största och mest givande projekten som du genomför i livet och vägen från drömmen om ett boende till ett verkligt hem kan till en början kännas oöverskådlig.

Vi hjälper dig att hitta rätt

Att själv kunna bestämma precis hur du vill forma ditt drömhem och ställas inför oändliga valmöjligheter är inspirerande och roligt men på samma gång blir du tvingad till att fatta många beslut på en gång vilket kan bli lite överväldigande. På marknaden finns det en uppsjö av hustillverkare och husmodellerna är otaliga. Att navigera rätt kan vara svårt men det är där som vi kan hjälpa till.

Vilket är första steget att ta när beslutet om att förverkliga drömmen som du går och bär på är fattat och vart leder den vägen som du har valt?

Vi på Årjängsvillan / Årjängsstugan har hjälpt många kunder att få husdrömmen att slå in oavsett om det rört sig om en permanent bostad eller ett fritidshus.

Vi är väl förtrogna med vad hela byggprocessen innebär och vana vid alla typer av byggnationer i och med att vi jobbar med våra egna anställda snickare och även åtar oss andra typer av mindre och större byggarbeten i vårt systerföretag FJ Bygg.

Vi finns vid din sida för att se till att du tryggt ror ditt projekt i hamn på ett smidigt sätt.

Så här går det till

Här får du en liten inblick i hur det kan gå till att bygga hus tillsammans med oss från första kontakten tills dess att du sätter nyckeln i dörren.

Varje bygge är unikt och vägen kan se lite olika ut men i stora drag brukar det gå till så här.

1. Hur startar allt?

Troligtvis har du innan du kontaktar oss tittat på vår hemsida och inspirerats av våra husmodeller och bilder från hus vi byggt. När du väljer att kontakta oss så kommer du antingen att möta Fredrik eller Josefin, alternativt båda två,  det är vi som tillsammans med våra snickare kommer att finnas vid din sida under hela byggtiden. 

De flesta av våra kunder har redan en tomt som de vill bygga på och en idé om vilken typ av hus som ska byggas.

De inledande frågorna brukar vara många och handla om allt från hur man söker bygglov till hur planlösningen på huset ska se ut och vad olika saker kostar. Riktpriser är bra att ta reda på för att se vilken budget man behöver ha och vi försöker att vara så tydliga vi kan när det gäller olika kostnader så du ska slippa obehagliga överraskningar senare i byggprocessen. Vanliga frågor och svar hittar du här.

Tillsammans rätar vi ut alla frågetecken antingen via mail eller telefonsamtal och efter den första kontakten brukar det vara bra att ha ett inledande möte med oss på något av våra kontor i Årjäng eller i Karlstad. Vill ni hellre att vi kommer till er och träffas på byggplatsen redan i starten så ordnar vi det.

2. Det första mötet

Nu har vi kommit en liten bit på väg och på det första mötet brukar vi sätta oss ner och diskutera igenom vad vi kan hjälpa er med och vad ni eventuellt vill göra själva. Många väljer även att antingen på egen hand eller tillsammans med oss besöka ett av våra visningshus för att bättre få en uppfattning om vilken kvalitet som man kan förvänta sig när man köper en Årjängsvilla eller Årjängsstuga.

Efter mötet brukar det vara aktuellt med en mer specificerad offert där alla kostnader räknas fram utifrån det som vi har kommit överens om. Eventuella ändringar av utformningen på huset brukar vi diskutera igenom och ta med i vår offert. Det är även bra att vid något tillfälle träffas på tomten så vi får en uppfattning om hur den framtida byggplatsen ser ut.

3. Beslutet är fattat

När du har tagit ställning till vår offert och gjort valet att vi ska få hjälpa dig med att realisera din husdröm så kommer vi till processen med att få alla tillstånd på plats för att kunna dra igång med bygget.

Vi upprättar en bygglovsritning

  1. Det första vi gör är att upprätta en bygglovsritning, som du godkänner, där alla eventuella anpassningar finns med.

  2.  Tillsammans med bygglovsritningen så upprättar vi ett köpeavtal där vi noggrant klargör vad som ingår i våra och dina åtaganden. Alla materialval specificeras med färger och utformning så vi är överens om vad som gäller.

  3. Skulle du vilja göra ändringar på vägen så löser vi naturligtvis det genom att revidera avtalet. 

  4. En betalningsplan finns med i avtalet där det framgår i vilken följd betalningen ska ske. Du betalar löpande för det arbete som utförts och det material som har levererats allt eftersom bygget framskrider. Den enda förskottsbetalningen som görs är en mindre förhandsbetalning vid kontraktsskrivningen som används till att köpa in material till byggstarten.

När bygglovsritningarna är klara

När bygglovsritningarna är klara ska tillstånd sökas hos den kommun där byggplatsen ligger. Vi finns med som ett bollplank och hjälper till med att se till att alla dokument som krävs finns på plats. Bygglovsprocessen kan se lite olika ut i olika kommuner men om du vill veta mera så kan du antingen kontakta Byggnadsnämnden i din kommun eller besöka Boverkets hemsida för att få mera information.

 

Utse en egen godkänd kontrollansvarig, KA

Du som är byggherre måste även utse en egen godkänd kontrollansvarig, KA, som kommer finnas med under hela byggtiden för att säkerställa att vårt arbete uppfyller alla krav och utförs på ett bra sätt. KA kommer tillsammans med ansvarig på kommunen kalla till byggsamrådsmöte och avlägga byggplatsbesök.
Efter att bygglovet är beviljat så hålls ett tekniskt samråd där det kommande bygget gås igenom. Därefter utfärdas ett startbesked och bygget kan dra igång.

4. Byggstart

Första steget som ska fullbordas när väl själva byggandet startat är att lägga grunden till huset. Byggplatser och tomter ser väldigt olika ut och kräver olika mycket markarbeten. 

Förberedelser

Avlopp, vatten och el ska kanske dras fram om det inte redan finns på platsen, dränering ska ner och vägar ska planeras så att alla materialtransporter kan komma fram.

Grunden

Vi föredrar att bygga våra hus på gjuten betongplatta på mark. Anledningarna till det är många men främst så är det för att det är en stabil säker lösning som ger en hög energieffektivitet.

Väggarna

När grunden är gjuten så börjar det roliga arbetet med att sätta väggarna till huset på plats. Nu får du en bra uppfattning om hur ditt hus kommer att se ut när det blir klart. Väggarna byggs till största delen inomhus i vår lilla husfabrik i Årjäng. Snickarna tillverkar väggelement som är färdiga med utvändig panel, fönster insatta och invändigt är väggarna isolerade och plastade. När alla väggar är färdiga lastas de på en kranbil som sedan kör ut dem till byggplatsen där de monteras. 

Taket

Takstolarna kommer från takstolsfabriken och monteras på när alla väggarna är uppsatta och efter det ligger fokus på att få villan säkrad för väder och vind så fort som möjligt. Oftast försöker vi göra det mesta klart utvändigt innan vi börjar arbeta inomhus.

Väggar, golv och tak invändigt

Invändigt så börjar vi med att resa stommarna till alla mellanväggar innan vi isolerar alla väggar och tak. Nu träder rumsindelningen fram och du får en känsla för hur ytorna är fördelade. Väggskivor monteras, innertak sätts upp och golvet läggs. Alla invändiga smygar, foder och lister kommer på plats. 

Inredning

Kök, badrum och övrig inredning brukar vara det sista steget som tas innan du har fullbordat din resa och fått din färdiga Årjängsvilla eller Årjängsstuga.

5. Resan avslutas

Att få lämna över ett färdigt hus och att ha fått varit med på din resa från drömmar om ett boende till ett verkligt hem är för oss ett riktigt hedersuppdrag.

När vi har nått vägs ände och det är dags att lämna över så brukar vi ta ett avslutande möte i ditt nya hem där både Fredrik och Josefin är med och där vi tillsammans går igenom allt så att det är som du har tänkt dig. 

Du får även en byggpärm med dokument som rör din villa och en liten inflyttningspresent som är vårt sätt att önska lycka till.
Vi hoppas att du är nöjd med ditt nya drömhem och önskar dig många lyckliga stunder och fina minnen att fylla ditt nya hus med.

Rulla till toppen